Kinh nghiệm tính lô xiên của những người chuyên nghiệp